“Kerek Esztendő programunk tudatosan épít a gyermek életkori jellemzőire, a természetben gyökerező tevékenységek és a néphagyományéltető tevékenységek érzelemfokozó hatásaira.”

Pedagógiai munkánk során nevelőtestületünk felismerte, hogy a magyar nép kulturális értékeinek átadása az alkotó, harmonikus gyermeki személyiség kibontakoztatásának egyik hatékony forrása.

Az óvodai nevelést a néphagyomány-ápolás érzelemre ható eszközrendszerével gazdagítja. Hat a gyerekre, alakítja a családok szemléletmódját, egy emberléptékű kapcsolatrendszerben működik.

Az óvodai nevelés folyamatába a népi kultúra azon elemeit építjük be, amelyek igazodnak a gyerek életkori fejlődési sajátosságaihoz, és a mindennapi életét gazdagítják.

Testületünk felismerte “a gyökerek” éltető szükségletét, az átadás, az újrateremtés felelősségteljes kötelességét, így az általunk nevelt gyerekek nép és hazaszeretete mélyből fakadó és hiteles lesz.

 

„Az óvoda nemzetnevelő hitvallása: tudatalatti magyarság alapköveit lerakni. A magyar műveltség épületének mintegy földalatti alapfalait megépíteni. Ezek szilárdságától függ az épület tartóssága.” (Kodály Zoltán)