Küldetésnyilatkozatunk:

 

„Kerek Esztendő” Programunk tudatosan épít a gyermek életkori jellemzőire, a természetben gyökerező tevékenységek és a néphagyomány-éltető tevékenységek érzelemfokozó hatásaira.

„Az ünnepek és hagyományok erősítik a szeretet az összetartozás érzését és az óvodához való kötődést. Programunk tartalmából fakad, hogy a néphagyomány-éltetés erősíti az óvodai élet hagyományait és a népszokáséltető és a természetóvó jeles napokkal gazdagítja azt. Egy-egy eseményt mindig izgalmas készülődés előz meg. Ez az ünnepre hangoló örömteli közös tevékenykedés a gyerekek szociális viselkedésére maradandó hatást gyakorol. Nagyon fontos, hogy az óvónő – a pedagógiai módszertani szabadságával élve – milyen mélységben tölti meg tartalommal, amivel a gyermek érzelmein át a közösséghez tartozás életérzését kívánja alapozni. Ebben a folyamatban a lényeg: mindennek eljön az ideje, amire minden évben ugyanakkor és ugyanúgy illik készülni. Az újra átélés vágya motivál, cselekvésre késztet. A népszokáséltető jeles napok cselekményeit meghatározott rituálék szabályozzák. Az évről évre visszatérő hagyományok biztonságot, megnyugtató eligazodást jelentenek a gyerekek életében, erősödik a valahova tartozás érzése.” (Kerek Esztendő, a Szentgyörgymezei Óvoda Pedagógiai Programja, Esztergom, 2018.)